Responsive image

เลือกแผนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

* ระบบอาจไม่รองรับ Browser ใน Line APP โปรดคัดลอกลิงก์ไปเปิดที่ Browser อื่นเพื่อใช้งาน *

ดูขั้นตอน   ดูคำชี้แจง   ดาวน์โหลดคำชี้แจง   สอบถาม @stoucallcenter


 ประกาศ หมดเขตการเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ปลายภาค 1/2565
นักศึกษาที่เลือกรูปแบบการสอบออนไลน์หลังจากวันที่ 10 ตุลาคม 2565 จะต้องเข้าสอบตามสนามสอบเท่านั้น 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเลือกแผนการศึกษา ก2 ก3 สามารถซื้อเอกสารการสอนฉบับพิมพ์เพิ่มเติม และชำระเงินภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
โปรดชำระเงินให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบการเลือกแผนฯ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล@stou.ac.th
Responsive image

แผนการศึกษา มสธ. ก1

แผนการศึกษา มสธ. ก2

แผนการศึกษา มสธ. ก3